Úspech na Biblickej olympiáde

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlásili aj v tomto školskom roku 2015/2016 už pätnásty ročník Biblickej olympiády. Cieľom tohtoročnej olympiády do ktorej sa zapojila aj naša škola bola Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Predmetom súťaže boli vybrané knihy. Zo Starého Zákona to bola Prvá kniha Samuelova a z Nového Zákona to bolo Evanjelium podľa Lukáša. Z našej školy sa ako každý rok zapojili žiaci do školského kola, kde vybrané družstvo postúpilo na diecézne kolo. Naši žiaci sa zároveň zapojili do celoslovenskej súťaže pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“ ktorú organizovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. 

Do tejto súťaže sa zapojili žiaci prvého a druhého ročníka. O Božích výborne využitých talentoch nemožno pochybovať. Práce našich talentovaných žiakov obsadili všetky prvé tri miesta, a postúpili do celoslovenského kola. Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu z dosiahnutého úspechu.  

 

1. miesto získla Silvia Paučíková s prácou “Zrodilo sa Slovo”

2. miesto získala Lenka Kanciánová s prácou “Modlitba Anny”

3 miesto ískala Katarína Benková s prácou “Radosť Anjelov”

 

 

všetky práce podľa jednotlivých kategórií si môžete pozrieť na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=OO3iSyC8nI4

 

Mgr. Marek Forgáč, vyučujúci náboženskej výchovy