Účelové cvičenie

Dňa 13.11.2018 žiaci prvého a druhých ročníkov absolvovali účelové cvičenie v okolí rybníka ZLATNÁ.

Počas pešej turistiky na stanovené miesto si žiaci zopakovali určovanie svetových strán, pozorovali a identifikovali prírodné úkazy. Po krátkom občerstvení sa žiaci ďalej zapájali do športových aktivít, učili sa chodiť po ,,slike line”, hádzali do diaľky, triafali do terča a súťažili v preťahovaní lanom.

Všetkým prialo pekné slnečné počasie, ktoré pomohlo využiť tento deň v prírode s nadšením a naplno.

 

Mgr. Marián Lojek

 

...fotogaléria...