Triedne schôdze a plenárne zasadnutie

Pozvánka

Rodičovská rada pri SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok a riaditeľstvo školy

pozývajú rodičov žiakov školy dňa 3. mája 2016 na

 

                                          1. triednu schôdzu o 15.30 hod.

                           Program: 1. Otvorenie – prezentácia.

                                           2. Informácie o voľbách do Rady školy.

                                           3. Výchovno-vzdelávacie výsledky za 3.štvrťrok.

                                           4. Diskusia, rôzne.

                                           2. plenárne zasadnutie o 16.00 hod. v jedálni

                           Program: 1. Otvorenie

                                           2. Hlavné aktivity školy v školskom roku 2015/2016.

                                           3. Voľby do Rady školy.

                                           4. Diskusia.

 

 

            Emil Hoffmann                                Ing. Marta Perignáthová

              predseda RR                                   riaditeľka školy