Triedne rodičovské združenia

Pozvánka

 

Rodičovská rada pri SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok a riaditeľstvo školy

srdečne pozývajú rodičov žiakov školy

na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 10. apríla 2014

o 15.30 hod. v budove školy

 

Program:      

1. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov.

2. Maturitné skúšky.

3. Plavecký kurz.

4. Súvislá odborná prax.

5. Aktivity v rámci projektov.

 

 

            Emil Hoffmann                                                 Ing. Marta Perignáthová

              predseda RR                                                          riaditeľka školy