Tolerancia, komunikácia, spolunažívanie - beseda

 

"Máme šťastie, že žijeme v demokratickej a multikultúrnej spoločnosti. Nikto nie je iba čierny alebo iba biely. Sme viacfarební ako dúha a spolu vytvárame celok."

Toto je úvod zo zošita OTVORÍM OBLOK, UVIDÍM CELOK, ktorý vydalo Združenie Jekhetane – Spolu Prešov. S jej predstaviteľmi sa 22. novembra 2011 na pôde našej školy uskutočnila beseda o tolerancii. Jej cieľom bolo priblížiť spôsob života, konanie a kultúru Rómov na Slovensku. Akcie sa zúčastnili zo SUŠ Kežmarok žiaci 3. ročníka a ako hostí sme privítali žiakov 2. ročníka SOŠ Kežmarok, Biela Voda.

Žiaci mali možnosť pozrieť si film Pred dedinou, za dedinou“. Boli im poskytnuté fakty, ktoré nie sú všeobecne známe, vysvetľujúce obrovské rozdiely v kvalite života Rómov a medziľudských vzťahov v rôznych obciach na Slovensku. Zástupcovia Združenia Jekhetane – Spolu Prešov fundovane a citlivo reagovali na otázky a diskusné vystúpenia účastníkov besedy. Názory žiakov často odrážali verejnú mienku spoločnosti v ktorej žijú. Napriek rôznym predsudkom, ktorých sme sa ešte celkom nezbavili, môžem kladne hodnotiť fakt, na ktorom sa všetci účastníci besedy svorne zhodli , že "slabším treba pomáhať".

Ukončím to myšlienkou z uvedeného zošita OTVORÍM OBLOK, UVIDÍM CELOK (dostal ho každý účastník besedy).

"Jedinou cestou pre Rómov a väčšinové obyvateľstvo na Slovensku je obojstranne sa rešpektovať. Byť k sebe navzájom tolerantnými, úctivými a schopnými akceptovať iných takých, akí sú vo svojej jedinečnosti a odlišnosti."

V tomto duchu by mal kolektív pedagogických pracovníkov SUŠ Kežmarok aj naďalej pôsobiť na žiakov.

Spracovala: Mgr. Anna Pirožeková

 

 

...fotky...