Súťaž o najzaujímavejšiu a najtvorivejšiu maturitnú prácu roka 2014

 

Riaditeľka Strednej umeleckej školy

vyhlasuje 

"Súťaž o najzaujímavejšiu a najtvorivejšiu maturitnú  prácu  roka 2014".

 

Hodnotiaca komisia  bude pracovať v zložení:

        Anna Ondrušeková - riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade

        akad. mal Eva Končeková

        Jozef Česla st.

 

Maturitné práce praktickej časti odbornej zložky budú vystavené v Tatranskej galérii v Poprade od 12. - 29. mája 2014.

Maturitná práca - Replika posmrtného lôžka z kniežacej hrobky bude vystavené v Podtatranskom múzeu v Poprade.

 

Súťaž bude vyhodnotená 26. mája 2014 na Slávnostnom vyradení absolventov v spoločenskej miestnosti  SUŠ v Kežmarku. 

Z každého odboru štúdia bude odmenená  najzaujímavejšia a najtvorivejšia maturitná práca roka 2014.

 

 

 

 

Vyhodnotenie súťaže o  Cenu riaditeľky školy za najtvorivejšiu a najzaujímavejšiu maturitnú prácu v školskom roku 2013/2014

 

Hodnotiaca  komisia  v zložení:  Ak.mal Eva Končeková,  p. Jozef Česla st. a Branislav Babjak,  absolvent  našej školy,  vyzdvihla vysokú úroveň maturitných prác.

 

Súčasťou hodnotenia komisie bolo okrem samotnej práce aj portfólo žiaka a kvalita teoretickej práce.

 

 

Cenu riaditeľky školy za najtvorivejšiu a najzaujímavejšiu maturitnú prácu získavajú:

 

v odbore fotografický dizajn                                       Gabriel Zemko

V odbore propagačné výtvarníctvo  1. skupina              Lucia Schonová

V odbore propagačné výtvarníctvo  2. skupina              Lenka Gašparíková

V odbore grafik tlačových médií                                   Matej Vernarský

V odbore scénická kostýmová tvorba                            Veronika Spišiaková 

V odbore konzervátorské a reštaurátorské práce           Tomáš Peky

 

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme úspešný štart do novej etapy života.

 

                                                                                                            Ing. Marta Perignáthová