Stretnutie s Einarom Turkowskim...

Dňa 20.10.2011 sme sa v spolupráci s Goetheho inštitútom stretli s nemeckým ilustrátorom, grafikom a tvorcom kníh Einarom Turkowskim.

Predstavil nám svoju tvorbu, texty a kresby, ktorých usporiadanie v knihách tvorilo príbeh, čo bolo pre nás veľkým zážitkom. Už len z toho dôvodu, že sme mohli nazrieť, aj vďaka jeho výkladu, do útrob kresieb, ktoré nám predstavoval, bol náš zážitok nezabudnuteľný. Jeho kresby boli výnimočné nie len kontrastmi, ale aj projekciou zaujímavých fantazijných prvkov, ktoré nám boli prezentované aj pomocou tlmočenia nášho pána učiteľa nemeckého jazyka Mgr.Petra Paľondera. Obdivovali sme prostriedky, s ktorými autor pracoval a ako v celých jeho knihách boli prítomné zdôraznenia detailov a podnetov na úvahu.

Neskôr sme dostali papiere, na ktoré sme si mali vyskúšať vlastnú tvorbu štruktúr. Potom sme mali na malý výkres vyjadriť perspektívu pomocou kontrastov popredia a pozadia,  mali sme lepením urobiť správnu kompozíciu vopred pripravených objektov, ktoré sme dotvárali vlastnou fantáziou a farebnosťou, aby naše dielo malo myšlienku.

Táto práca nám chvíľu trvala a pomedzi to sme zistili mnoho zaujímavých  vecí zo života tohto talentovaného umelca.

Výsledky našej práce boli pánom Turkowskim odfotografované a niektoré veľmi vychválené pre kreativitu a vhodnosť výberu prostriedkov.

Táto tvorivá dielňa sa nám veľmi páčila, lebo sme sa naučili veľa z praxe kresby a kompozície. Naše stretnutie s umelcom bolo poučné, vtipné a veľmi zaujímavé.

 

Michaela Balážová, 3.A

 

...fotky...