Školské kolo SOČ

Dňa 25.februára 2013 sa konalo v priestoroch školy SUŠ Kežmarok školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

Študenti tretieho ročníka prezentovali svoje práce:

meno

názov témy

č.odboru

konzultant

Daniela Pitoňáková

Ľudovít Štúr ako jazykovedec

13

Mgr. E.Sroková

Martina Kocúreková

Veronika Spišiaková

Moderné potlače

17

Mgr. A.Dominiková

Kamila  Tvrdá

Janka Spišiaková

Paličkovaná čipka

17

Mgr. A.Dominiková

 

Práce hodnotila komisia pedagógov v zložení:

    Mgr. M.Kotorová

    Mgr. Z.Girgášová

    Ing. A.Dominiková

 

... fotky...