Silvia Mirgová - najvyššie ocenenie v 59. ročníku súťaže Európa v škole

 

Silvia Mirgová -   tohtoročná absolventka našej školy v posledných dňoch školského roka zožala veľký úspech.

Na základe rozhodnutia celoslovenskej poroty v 59. ročníku  súťažnej časti medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE  získala najvyššie ocenenie a porota ju vybrala ako jednu z kandidátov na vycestovanie do Európskeho mládežníckeho tábora za výtvarnú prácu, ktorú nazvala „Quo vadis?“.

Na Silviu sme veľmi hrdí a prajeme jej príjemný pobyt a veľa úspechov v jej ďalšom živote.

Spracovala Mgr. A. Trembová

 

 

    

 

- ocenená práca "Quo vadis"