S LEONARDOM do Španielska

DRUHÁCI  a TRETIACI!

 

V rámci projektu LEONARDO vyberáme účastníkov do projektu na trojtýždňový pobyt do Španielska:

Kritéria výberu žiakov:

  1. 15 žiakov + 3 náhradníci;
  2. žiaci druhých a tretích ročníkov;
  3. odporúčanie triedneho učiteľa v súvislosti so správaním žiaka;
  4. známky z cudzieho jazyka ( AJ + NJ);
  5. hodnotenie teoretických vedomostí a praktických zručností v odbore;
  6. zdravotný stav;
  7. súhlas zákonného zástupcu;
  8. účasť na jazykovej a kultúrnej príprave.

Záujemcovia, hláste sa u Ing. Lizákovej a PaedDr. Paľondera do 20. 9. 2013.

 

Testovanie z ANJ – preukázanie základných komunikačných vedomostí

(aj žiaci, ktorí sa učia NEJ budú testovaní na znalosť ANJ) bude

30. 9. 2013 o 13:00 v učebni 209 a 210.