Pripravujeme výstavu

V novom školskom roku pripravujú účastníci stáže v Krakove v rámci projektu Erasmus+ výstavu svojich prác. Usilovne na nich pracovali aj po návrate do školy, keďže mnohé si ešte vyžadovali nejakú tú úpravu a až potom ich pustili do tlače a pracovali na ich adjustácii.

Na výstavu sa všetci tešíme a včas oznámime miesto a termín výstavy.