Preventívna protidrogová prednáška

 

...fotky...

Prednášateľovi Petrovi Remperovi z Občianskeho združenia Slovensko bez drog patrí naše poďakovanie za veľmi zaujímavé preventívne protidrogové prednášky „Pravda o drogách“. Tri prednášky, ktoré sa uskutočnili dňa 13.1.2016 si vypočuli žiaci 2., 3. a 4. ročníka. Na prednáške dňa 18.1.2016 sa zúčastnili žiaci 1. ročníka.

Problematika prevencie drogových závislostí je súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. V súčasnosti dochádza nielen k rýchlemu nárastu počtu závislých mladých ľudí, ale znižuje sa aj ich veková hranica a práve prednášky tohto typu sú veľmi dôležité. Žiaci aj pedagógovia vysoko oceňujú zvolenú formu prednášky, ktorá zaujímavým spôsobom upozornila na hroziace nebezpečenstvo pri užívaní drog.

Prednáška sa stretla s pozitívnym ohlasom u žiakov i vyučujúcich. Prednášateľ nás zaujal svojimi odbornými  vedomosťami, vystupovaním a spôsobom, ktorým nám sprostredkoval informácie v oblasti závislostí. Ďakujeme aj za brožúrky „Pravda o drogách“. 

Dúfame, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.

Prajeme pánovi Remperovi a celému Občianskemu združeniu veľa síl a úspechov pri realizácii preventívneho protidrogového programu na školách.

 

Bc. Vladimír Reznický, koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov