Práce našich reštaurátorov

 

 

 

Žiaci odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce reštaurujú viaceré starožitné predmety, ako napríklad zrkadlo,  svietnik, stoličky či plastiku.

Repliku posmrtného lôžka, nájdeného v kniežacej hrobke z Matejoviec z prelomu 4.-5. st.,  vyrába žiak štvrtého ročníka, ktorý to dostal ako zadanie na praktickú časť maturitnej skúšky. Lôžko sa vyrába z dubu. Momentálne sú už vyrobené niektoré sústružené časti.

 

...fotky...