Poďakovanie...

Poďakovanie


Touto cestou sa chcem poďakovať  kolegyniam, kolegom a žiakom, ktorí  slávnostný program pripravili, konkrétne Mgr. Kovalčíkovej, za napísanie scenáru, Mgr. Zoričákovej za zhotovenie prezentácií, banerov,  Mgr. Srokovej za napísanie a nacvičenie divadla „3 xo výchove“ a účinkujúcim žiakom 3.B triedy, Mgr. Kotorovej , ktorá nacvičila vokálno-inštrumentálne skladby so žiakmi školy  Patrikom Chimincom, Klaudiou Vadelovou a Viktóriou Naďovou.

Ďakujem kolegyniam, kolegom výtvarníkom za výzdobu školy (Mgr. Svitanovej, Mgr. Kotorovej, Mgr. Girgášovej, Mgr. Hončárovej, Mgr. Matavovi, Mgr. Stašenkovej) a prípravu darčekov  ( Mgr. Kovalčíkovi, Mgr. Girgášovej, Mgr. Majerčákovi). Kolegovi Mgr.art Česlovi za grafickú úpravu bulletinu.

Firme VK Vadel ďakujem za prípravu pohostenia.

Nepedagogickým zamestnancom za množstvo drobnej práce, ktorú nebolo vidieť, ale bez nej by oslava  výročia nebola možná.

Za spracovanie a zdokumentovanie osláv Mgr.Matavovi , Mgr. Stašenkovej, žiakom Matúšovi Sarnovi, Samuelovi Turanovi, Adamovi Gajanovi, Timotejovi Kováčikovi...

Ako povedal Viktor Frankl:  „Umenie je jednota v rozmanitosti,“ to sa udialo pri organizovaní tejto akcie.
 

 

                              

 

   Ing. Marta Perignáthová

       riaditeľka školy