Poďakovanie za nástennú maľbu v Mestskej knižnici v Kežmarku

Vážená pani riaditeľka,

bolo mi cťou takmer pol roka spolupracovať s p. Mgr. Kotorovou a so študentmi, ktorí pod jej vedením pracovali, pri skrášlení priestorov oddelenia pre deti a mládež v Mestskej knižnici v Kežmarku. Dizajn a estetický vzhľad knižnice určite prispieva k pocitu útulnosti a k túžbe komunity, pre ktorú bola zriadená, tráviť čas v knižnici. Vďaka kresbičkám rozprávkových motívov umiestnených na stenách, ktoré naozaj volajú a lákajú používateľov k nám, priestory oddelenia pre deti a mládež v našej knižnici doslova „ožili“.

Srdečná vďaka patrí vedeniu školy a hlavne Vám, vážená pani riaditeľka, za to, že študentom bolo umožnené počas vyučovacích hodín svojou prácou prispievať k tomu, aby najmä detskí používatelia rady trávili u nás voľný čas a opätovne sa k nám vracali. Pekná verejná knižnica by mala byť pýchou každej obce.

Želám Vašej škole stále viac študentov a aj pedagogických pracovníkov, ktorí budú mať takú radosť zo svojej práce, akú som si všímala počas tohto polroka ja a ktorí budú tak fantasticky reprezentovať SUŠ v Kežmarku a šíriť jej dobré meno.

Zároveň pedagógov slovenského jazyka pozývam na hodiny informačnej výchovy, ktoré celoročne pripravujeme pre študentov prvých ročníkov.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 

S pozdravom a prianím všetkého dobrého

Jana Schönová, vedúca Mestskej knižnice.