Petrohrad očami detí

Mesto Lučenec v spolupráci s družobným mestom Petrohrad vypísali súťaž pod názvom Petrohrad očami detí. Do súťaže bolo zaslaných 1 086 výtvarných prác.

V VI. kategórii na 1. mieste sa umiestnila Silvia Paučíková, 2. miesto získala  Petra Šefčíková, na 3. mieste  sa umiestnila Natália Farkašovská, odmenu získal Rudo Pier. Ceny prevzali z rúk ministerky kultúry  Ľubice Laššákovej a primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej.

Víťazné práce boli zrealizované pod vedením pedagógov Mgr. Aleny Trembovej a Mgr. Milady Kotorovej.

Práce hodnotila odborná porota v zložení:

PhDr. Ján Belko,PhD. 

PhDr. Kinga Szabóová

Renáta Adamová

Víťazom blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov!

                                                                                                                                             Ing. Marta Perignáthová

 

 

Boli sme oslovení pani učiteľkou A. Trembovou, aby sme sa zúčastnili súťaže s názvom Petrohrad očami detí. Mojím hlavným motívom sa stal Kostol preliatej krvi a jeho okolia, ktorý som farebne previedla akvarelovou maľbou. Následne sme poslali vytvorené diela do súťaže. Som rada, že  práve môj obraz bol považovaný za najlepší v danej kategórii. Veľmi ma potešil darček vo forme knihy, ktorá obsahuje celý rodokmeň poslednej cárskej rodiny Romanovcov a taktiež venovanie od samého gubernátora mesta Sankt Peterburg. Veľmi pekne ďakujem pani učiteľke Trembovej, ktorá nás v tejto súťaži viedla a taktiež chcem poďakovať pani riaditeľke, ktorá nám zabezpečila možnosť byť pri preberaní cien za účasti pani ministerky kultúry v Lučenci. 

 Silvia Paučíková, IV.A

 

...fotogaléria...