Oznam pre žiakov 9. triedy ZŠ 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka

 

Riaditeľka školy

vypisuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka  

pre školský rok 2014/2015,

ktoré sa bude konať

17. 6. 2014

na tieto  voľné miesta:

 

 

8260 M propagačné výtvarníctvo

7

8245 M01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo-drevorezieb

1

8270 M scénická kostýmová tvorba

5

8297 M fotografický dizajn

5

8555 H umelecký rezbár

8

8557 H umelecký stolár

8

8582 H umelecký krajčír

8

3446 K grafik tlačových médií

12