Olympiáda ľudských práv

Dňa 07.02.2019 sme sa zúčastnili krajského kola Olympiády ľudských práv, ktoré sa konalo v Metodicko –pedagogickom centre v Prešove. Víťazka školského kola Kristína Sabová reprezentovala našu Strednú umeleckú školu. Krajská súťaž bola dvojkolová, pozostávala z písomného testu a ústneho pohovoru. Na postup do druhého kola bolo potrebné získať aspoň 60% bodov. Kristína sa umiestnila na nepostupovom mieste, takže jej účinkovanie sa skončilo po prvom kole. Ďakujeme za reprezentáciu školy a dúfame, že v nasledujúcom roku budeme úspešnejší.  

Mgr. Miroslava Kovalčíková