Odborná exkurzia v KOŠICIACH

V rámci predchádzania prejavov antisemitizmu, intolerancie a xenofóbie sme sa spolu so žiakmi II. A, III. A a  IV. A zúčastnili odbornej exkurzie v židovskej synagóge v Košiciach a v  susediacej Galérii Ľudovíta Felda. V priestoroch funkcionalisticko- kubistickej synagógy z konca 20.- tych rokov 20. storočia. Pani Dr. Tescherová nás oboznámila s históriou objektu, ťaživými momentmi histórie počas 2. svetovej vojny, holokaustom. Jej výklad bol poučný, vtipný a niesol posolstvo tolerancie iných kultúr, náboženstiev a rás.

Mali sme možnosť detailne si prezrieť jednotlivé časti synagógy, v súvislosti s tým sme si vysvetlili význam hebrejských nápisov na opone svätostánku.  Originály kresieb maliara Ľudovíta Felda, ktorý prežil koncentračný tábor v Osvienčime, sme si obzreli v malej galérii v areáli synagógy. Okrem toho sme zhliadli aj diela Imra Weinera Kráľa, Dominika Skuteckého a ďalších umelcov. Strávili sme poučné predpoludnie a odchádzali obohatení o nové poznatky, posilnení v presvedčení o potrebe budovania tolerantnej a multikulturálnej spoločnosti v globalizovanom svete.

 

                                                           Mgr. Miroslava Kovalčíková

 

...fotogaléria...