našenovinky.sk píšu: Táto škola v meste je iná ako bežné školy

Portál nasenovinky.sk, sekcia regióny, dňa 29.9.2015 zverejnil článok o našej škola, ktorá vďaka dvom veľkým projektom Európskej únie prešla značnou modernizáciou vo všetkých oblastiach a tak trošku sa odlíšila od iných stredných škôl.

Článok je zverejnený na nasledujúcej adrese:

https://nasenovinky.sk/article/50900/tato-skola-v-meste-je-ina-ako-bezne-skoly

 

Prepis článku:

Táto škola v meste je iná ako bežné školy

 29.9.2015 10:00 - Kežmarok

Stredná umelecká škola je jednou zo škôl, ktoré sa môžu pýšiť úspešnými projektmi a skvelými výsledkami. Aj vďaka nim ponúka svojim študentom vybavenie ateliérov na profesionálnej úrovni a špecializované pomôcky, ktoré skvalitňujú štúdium na tejto škole.

Na záverečnej konferencii k projektu Moderna a tradícia prezentovali dosiahnuté výsledky, ktoré potvrdili, že štúdium na tejto škole je na skvelej úrovni.

Ďalší úspešný projekt

Umelecká škola v Kežmarku je možno trochu iná ako bežná škola. Líši sa hlavne svojou bohatou ponukou jedinečných študijných programov ale chváliť sa môže aj mnohými úspešnými projektmi.

V piatok 25. septembra sa na pôde školy stretli pedagógovia, študenti, prednostka okresného úradu Anna Tkáčiková, viceprimátor mesta Miroslav Perignáth a celkovo vyše 50 účastníkov, ktorí sa zúčastnili záverečnej konferencie k projektu Moderna a tradícia.

„Dnes na pôde Strednej umeleckej školy v Kežmarku opakujeme fenomény, ktoré mesiac september prináša. Zber úrody – dožinky a začiatok nového školského roku. Naša spoločnosť si v priebehu roku 2015 pripomenula významné míľniky. Dovolím si povedať, že aj pre našu školu bude tento rok pamätným, pretože sa nám podarilo ukončiť projekt Moderna a tradícia, kvôli hodnoteniu ktorého sme sa tu dnes zišli,“ povedala na úvod Miroslava Kovalčíková.

Zástupkyňa riaditeľky Danica Hanuliaková v teoretickej rovine popísala aktivity v rámci projektu, ktoré vykonávali počas celého školského roka. Informovala o cieľových skupinách, počte zúčastnených študentov a pedagógov, o cieľoch, rozpočte a výsledkoch jednotlivých aktivít.

Počas krátkych prestávok účastníci mohli vidieť a počuť študentov školy, napríklad hru na flaute Patrície Badovskej, tanec v štýle rumba a čača v podaní Šoltýsa a Krišandovej či divadelnú inscenáciu viacerých študentov Impresia – asi dojem.

Investície do všetkých programov

Projekt Moderna a tradícia je projektom Európskej únie zameraným na reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy. Škola získala grant z EÚ (operačný program Vzdelávanie) vo výške 411 139 eur, ktoré prerozdelila do všetkých svojich študijných programov.

Vybavili stolársku dielňu a odbornú učebňu pre reštaurátorov, zariadili textilnú dielňu, nakúpili materiál na zhotovenie scénických kostýmov, zriadili keramickú dielňu.

Multimediálnu učebňu na video tvorbu vybavili didaktickou technikou, kamerami, plátnom, zakúpili nové počítače a grafické programy. Počas konferencie mohli účastníci priamo „v akcii“ vidieť prácu s vestou na gaidicam. Pre internú potrebu školu vydali 18 druhov učebných textov a do knižnice zakúpili odborné knihy a učebnice.

Až osemdesiat študentov školy sa zúčastnilo štyroch plenérov – krajinárskych kurzov s týždenným ubytovaním v Červenom Kláštore a v Ždiari. Výsledné výtvarné práce z plenérov sú v spoločenskej miestnosti inštalované až do 9. októbra.

Jedinečná módna prehliadka

Na záverečnej konferencii mali účastníci možnosť vidieť jedinečnú módnu prehliadku študentiek školy v kostýmoch zhotovených v rámci projektu. Tiež dostali možnosť prezrieť si jednotlivé ateliéry a priestory školy, ktorá je trochu iná ako bežné školy.

Nielen výzdobou ale aj odlišným spôsobom vyučovania – projektovým vyučovaním, výsledkom ktorého sú aj úspešné projektové výstupy.

Text a foto: Denisa Jurišicová