Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.7. Základy písma a písmo ako súčasť výtvarnej propagácie

10/2010

06/2012

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

97

97

 

V období november 2011 – apríl 2012 boli na tému písmo pre propagačné výtvarníctvo písomne spracované tieto materiály a témy – učebný materiál – 76 stranový + 120 voľných nezviazaných listov + materiály v elektronickej forme – videá, prezentácie a obrázky - v koordinačných tímoch:

MAREC - Zasadnutia koordinačných tímov v zložení : Kotorová, Girgášová :

06.03.2012, 12.03.2012, 15.03.2012, 16.03.2012, 21.03.2102, 23.03.2012, 27.03.2012

Zasadnutia koordinačných tímov v zložení : Kotorová, Kozub:

05.03.2012, 12.03.2012, 19.03.2012, 26.03.2012

Na zasadnutiach sa robil výber, triedenie a systematizácia týchto okruhov:

  1. Ručná knižná väzba – materiály            
  2. Postup zhotovenia ručnek knižnej väzby
  1. Nákresy k postupu                      4 .   Detailný popis poťahovania knižných dosák látkou
  1. Časti knihy s popismi                             6 .    Copyright, ex libris, leporelo

APRÍL - Zasadnutia koordinačných tímov v zložení : Kotorová, Girgášová :

12.04.2012, 17.04.2012, 19.04.2012, 24.04.2012, 26.04.2012

Na zasadnutiach sa robil výber, triedenie a systematizácia týchto okruhov:

  1. Knižnice – z histórie         8.         Komix
  1. Príprava nezviazaného materiálu na klauzúrne a maturitné práce
  2. Slovenskí umelci 20. Stor                         11.       Logo                12. Slovenskí tvorcovia písma