Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.2. Inovácia metód a foriem výučby Počítačovej grafiky v odborných predmetoch

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

3

1

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

212

191

 

1.5.2011- spracovanie materiálov od autorov GOLDIN Nan, GOTO John, GOWIN Emmer, GURSKY Andreas, GUTTMANN John, HAAS Ernst, HALSMANN Philippe, HILL-ADAMSON, HILLARD David, HINE Lewis, HOCKNEY David, HOFER Candide, ABBOTT Berenice, ADAMS Ansel, EGGLESTON William, EISENSTAEDT Alfred, ERWITT Elliott, EVANS Walker, FEININGER Andreas, FENTON Roger, FONTANA Franco, FORECKI Mariusz, FRANK Robert, FRIEDLANDER Lee, GAO brothers, GIBSON Ralph, GILBERT and GEORGE, GLADELOV Alexander

 

Predpríprava fotografických materiálov ku výstupu pre aktivitu kompletizácia materiálov k aktivite, skenovanie materiálov k aktivite a nasledovná úprava v programe Adobe Photoshop, zhromažďovanie fotografických materiálov, kompletizácia fotografických materiálov a nasledovná úprava materiálov pre aktivitu 4.2

 

1.6.2011- spracovanie materiálov od autorov HOPKER Thomas, HORST, HUTTE Axel, CHALDEI Jevgenij, JOHAN Simen, KARSH Yousuf, KENNA Michael, KERTÉSZ André, KLEIN William, KOUDELKA Josef,  BOUBAT Edouard, BOURKE-WHITE Margaret, BRANDT Bill, BRASSAI, BURRI René, BURTYNSKY Edward, CALLAHAN Harry, CAMERON Margaret, CAPA Robert, CAPONIGRO John Paul.

 

Kompletizácia materiálov k aktivite, skenovanie materiálov k aktivite a nasledovná úprava v programe Adobe Photoshop, zhromažďovanie fotografických materiálov, kompletizácia fotografických materiálov a nasledovná úprava materiálov pre aktivitu 4.2

 

Predpríprava fotografických materiálov ku výstupu pre aktivitu kompletizácia materiálov k aktivite, skenovanie materiálov k aktivite a nasledovná úprava v programe Corel DRAW, zhromažďovanie fotografických materiálov, kompletizácia fotografických materiálov a nasledovná úprava materiálov pre aktivitu 4.2

 

1.7.2011- spracovanie materiálov od autorov LANGE Dorothea, LARTIGUE Jacques Henri, LAUGHLIN, LEIBOVITZ Annie, LUX Loretta, MACIAUSKAS Aleksandras, KRAMARZ Andrzej a LODZINSKA Veronika, KRIMS Les, KRUGER Barbara, KUBOTA Hiroji, LAING Rosemary,  CARTER Keith, CARTIER-BRESSON Henri, CLERGUE Lucien, COBURN Alwin, CORBIJN Anton, CREWDSON Gregory, CUNNINGHAM Imoghen, DABROWSKI Jakub, DAVIDSON Bruce, DAVIS, deCARAVA  Roy, DEMAND Thomas, DIBBETS Jan, diCORCIA Philip-Lorca.

 

Predpríprava fotografických materiálov ku výstupu pre aktivitu kompletizácia materiálov k aktivite, skenovanie materiálov k aktivite a nasledovná úprava v programe Corel DRAW, zhromažďovanie fotografických materiálov, kompletizácia fotografických materiálov a nasledovná úprava materiálov pre aktivitu 4.2

 

1.8.2011- spracovanie materiálov od autorov  DIJKSTRA Rineke, DOISNEAU Robert, DORFMAN Elena, MANN Sally, MAPPLETHORPE Robert, MARTINS Edgar, MATA ROSAS Francisco, MAYOFIS Grigorij, McCULLIN Don, McCURRY Steve, MEATYARD.


 

1.9.2011 Predpríprava fotografických materiálov ku výstupu pre aktivitu kompletizácia materiálov k aktivite, skenovanie materiálov k aktivite a nasledovná úprava v programe Corel DRAW a Adobe Photoshop, zhromažďovanie fotografických materiálov, kompletizácia fotografických materiálov a nasledovná úprava materiálov pre aktivitu 4.2

 

1.9.2011- spracovanie materiálov od autorov  ADAMS Robert, ARBUS Diane, ATGET Eugene, AVEDON Richard, BAILEY David, BARNEY Tina, BASILICO Gabriele, BEECROFT Vanessa, BECHER  Bernd a Hilla, BISCHOF Werner, BLOSSFELDT Carl, BOLTANSKI Christian.