Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

2.3. Tvorba a realizácia projektového vyučovania.

02/2011

11/2011

prebieha

  • Aktivita sa uskutoční v mesiacoch máj-november 2011