Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

1.4. Vzdelávanie pedag. zamestnancov na zvyšovanie odbornosti, kvalif. a získavanie kompetencií

10/2010

06/2011

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu

počet

31

29

 

Kurz Riadenie kvality a manažment

lektor: p.Václavík (ext.)

  • termíny konania školení: 28.2.2011, 1.3.2011, 2.3.2011, 3.3.2011, 4.3.2011, 26.4.2011
  •  1.skupina (13 učiteľov) –Zoričáková, Reznický, Korkoš, Kovalčík, Gančová, Lojeková, Trembová, Bačová, Rusňák, Podolinská, Dominiková, Girgášová, Serbinčíková
  •  2.skupina (13 učiteľov) – Dobrovič, Majoroši, Sroková, Smoleňák, Pirožeková A., Kotorová, Galko, Kozub, Česla, Končeková, Harabinová, Toporcer, Hajkovský
  • 26 učiteľov zapojených do realizácie aktivity

 

Kurz Riadenie kvality a manažment (pre riadiacich pracovníkov)

lektor: p.Václavík (ext.)

  • termíny konania školení: 30.3.2011, 31.3.2011, 13.4.2011, 14.4.2011, 14.4.2011, 15.4.2011, 27.4.2011, 28.4.2011, 29.4.2011
  • Perignáthová, Hanuliaková, Svitanová
  • 3 riadiaci pracovníci zapojení do realizácie aktivity

 

  • spolu 29 učiteľov zapojených do realizácie aktivity

 

 

  • v nasledujúcom monitorovacom období sa uskutočnia ďalšie kurzy v rámci tejto aktivity a tiež distančná časť vzdelávania v rámci tejto aktivity