Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.7. Základy písma a písmo ako súčasť výtvarnej propagácie

10/2010

06/2012

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

97

0

 

  • V poslednom monitorovacom období boli vypracované podklady z písma –v rozsahu asi 50 strán s uvedenou použitou literatúrou. Tiež sú tieto texty doplnené obrázkami alebo ručne pripravenými náčrtmi.
  • Tento pomocný učebný materiál bude využívaný na predmetoch navrhovanie a prax, pričom by bol zameraný najmä na praktické ukážky práce s písmom v rôznych súvislostiach s použitím netradičných alternatívnych materiálov a techník.