Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.5. Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

3

1

 

  • aktivita 4.5 je v štádiu zhromažďovania a kompletizácie materiálov, písania štruktúry učebných textov. Časť učebného textu je už napísaná, a pracuje sa na kompletizácii a záverečnej podobe tohto učebného textu.