Mikuláš v škole....

Každý správny občan pozná frázu, že na sv. Mikuláša sa neučí a neskúša...

My študenti každým rokom pridávame nové, čoraz originálnejšie výhovorky a kompromisy, ako by sme o tom učiteľov presvedčili.

Tohto školského roku sme sa na stretnutí študentskej rady rozhodli zorganizovať to trocha oficiálnejšie. Zapojilo sa aj pár žiakov mimo našej zostavy, čo sme samozrejme radi privítali a týmto im ďakujem za ich spoluprácu J

Keďže našu školu mal Mikuláš navštíviť po prvý krát, muselo to byť vo veľkom štýle: zobral si poriadnu bandu čertov, anjelov a dvoch škriatkov.

Vždy milí a vľúdni anjeli rozdávali lízatkačerti po sebe zanechávali sadzovú spúšť na tvárach všetkých neposlušných žiakov a učiteľov - čiže na všetkých. Tu ale musím pozdraviť pána učiteľa Hajkovského, ktorý sa najskôr cez hodinu zamkol v triede a potom ho čert cez prestávku naháňal na treťom poschodí, cez celú zborovňu a nakoniec to neúspešne vzdal pri WC.

Ďalej musím pozdraviť na sekretariátnašich ekonómov, kde Mikulášovi pekne zaspievali :D  Do riaditeľne sme vpálili počas rokovania, ale celá propaganda aspoň zaspievala hosťom vianočnú pieseň.

Chcem veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke, že podporila svojim súhlasom  tento náš nápad a pomohla nám s jeho realizáciou.

Chcem poďakovať aj tete bufetárketete vrátničke, že nám ako vždy veľkoryso pomohli.  

No a na záver pozdravujem všetkých, ktorí boli v ten deň v škole a naša iniciatíva sa im páčila.

 

 

...fotky...