Logická súťaž Genius Logicus

V pondelok 15.apríla 2013 sa študenti Strednej umeleckej školy v dopoludňajších hodinách zúčastnili testovania svojich logických vedomostí účasťou na medzinárodnej logickej súťaži Genius Logicus. Celkovo sa zúčastnilo 41 našich študentov.

Naša škola sa už tradične zapája do súťaže s meraním času "B".

Súťažiaci dostali 10 úloh, na riešenie ktorých mali 70 minút. Náročnosť úloh bude bodovaná od 1 do 5 bodov.

Najlepší súťažiaci v každej kategórii získali medzinárodný certifikát (!) s uvedením miesta, na akom sa umiestnili v konkurencii 17-tich krajín (!), 24 najlepších získalo finančné odmeny (!). Ostatní súťažiaci získali národný certifikát s vyznačením pásma, v ktorom sa umiestnili.

Predstavenie súťaže a zoznam zapojených krajín nájdete tu.

 

...fotky...

 

Výsledky medzinárodnej logickej súťaže genius Logicus

V medzinárodnej logickej súťaži Genius Logicus – kategória 01 - starší študenti, sme dosiahli krásne umiestnenie – 3 strieborné certifikáty:

  • Študentka Jozefína Biláková (2.A) skončila v národnom kole na 102.mieste a nakoniec v medzinárodnom kole na prekrásnom 346.mieste (23b z celkového počtu 28b),
  • Študentka Michaela Jendruščáková (2.A) skončila v národnom kole na 102.mieste a nakoniec v medzinárodnom kole na prekrásnom 346.mieste (23b z celkového počtu 28b),
  • Študentka Kristína Korženová (2.A) skončila v národnom kole na 102.mieste a nakoniec v medzinárodnom kole na prekrásnom 346.mieste (23b z celkového počtu 28b),
  • Certifikáty (strieborné certifikáty)

V školskom kole sa teda umiestnili na prvom mieste.

Gratulujeme!!!

Výsledky našich študentov v národnom hodnotení  sú v k nahliadnutiu ...tu...

Výsledky národného kola celkovo sú v k nahliadnutiu ...tu...