Kurz "Riadenie kvality" a kurz "Manažmentu"

V rámci tejto aktivity prebehol kurz "Riadenie kvality"  a kurz "Manažmentu" pre riadiacich pracovníkov  aj pre pedagogických zamestnancov.

Ďalej sa uskutočnila distančná časť vzdelávania v rámci tejto aktivity aj pre riadiacich pracovníkov  aj pre pedagogických zamestnancov.

 

monitorovacie obdobie február - marec- apríl 2012

1.4. Vzdelávanie pedag. zamestnancov na zvyšovanie odbornosti, kvalif. a získavanie kompetencií

10/2010

06/2011

 

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu

počet

31

29

 

Kurz Riadenie kvality a manažment

lektor: p.Václavík (ext.)

 • termíny konania školení: 28.2.2011, 1.3.2011, 2.3.2011, 3.3.2011, 4.3.2011, 26.4.2011
 •  1.skupina (13 učiteľov) –Zoričáková, Reznický, Korkoš, Kovalčík, Gančová, Lojeková, Trembová, Bačová, Rusňák, Podolinská, Dominiková, Girgášová, Serbinčíková
 •  2.skupina (13 učiteľov) – Dobrovič, Majoroši, Sroková, Smoleňák, Pirožeková A., Kotorová, Galko, Kozub, Česla, Končeková, Harabinová, Toporcer, Hajkovský
 • 26 učiteľov zapojených do realizácie aktivity

 

Kurz Riadenie kvality a manažment (pre riadiacich pracovníkov)

lektor: p.Václavík (ext.)

 • termíny konania školení: 30.3.2011, 31.3.2011, 13.4.2011, 14.4.2011, 14.4.2011, 15.4.2011, 27.4.2011, 28.4.2011, 29.4.2011
 • Perignáthová, Hanuliaková, Svitanová
 • 3 riadiaci pracovníci zapojení do realizácie aktivity

 

 • spolu 29 učiteľov zapojených do realizácie aktivity

 

 

 • v nasledujúcom monitorovacom období sa uskutočnia ďalšie kurzy v rámci tejto aktivity a tiež distančná časť vzdelávania v rámci tejto aktivity

 

monitorovacie obdobie máj - október 2012

Prezenčné vzdelávanie:

Kurz Riadenie kvality

lektor: p.Václavík (ext.)

 • termíny konania školení: 3.5.2011
 •  2.skupina (13 učiteľov) – Dobrovič, Majoroši, Sroková, Smoleňák, Pirožeková A., Kotorová, Galko, Kozub, Česla, Končeková, Harabinová, Toporcer, Hajkovský

 

Kurz Manažment

lektor: p.Václavík (ext.)

 • termíny konania školení: 3.5.2011
 •  1.skupina (13 učiteľov) –Zoričáková, Reznický, Korkoš, Kovalčík, Gančová, Lojeková, Trembová, Bačová, Rusňák, Podolinská, Dominiková, Girgášová, Serbinčíková
 • termíny konania školení: 2.5.2011
 •  2.skupina (13 učiteľov) – Dobrovič, Majoroši, Sroková, Smoleňák, Pirožeková A., Kotorová, Galko, Kozub, Česla, Končeková, Harabinová, Toporcer, Hajkovský
 • 26 učiteľov zapojených do realizácie aktivity

 

 

Kurz Manažment (pre riadiacich pracovníkov)

lektor: p.Václavík (ext.)

 • termíny konania školení: 2.5.2011
 • Perignáthová, Hanuliaková, Svitanová
 • 3 riadiaci pracovníci zapojení do realizácie aktivity

 

 • spolu 29 učiteľov zapojených do realizácie aktivity

 

Prebehlo dištančné vzdelávanie

Kurz Riadenie kvality a manažment

lektor: p.Václavík (ext.)

 • termíny konania školení: jún, júl, august 2011
 •  1.skupina (13 učiteľov) –Zoričáková, Reznický, Korkoš, Kovalčík, Gančová, Lojeková, Trembová, Bačová, Rusňák, Podolinská, Dominiková, Girgášová, Serbinčíková
 •  2.skupina (13 učiteľov) – Dobrovič, Majoroši, Sroková, Smoleňák, Pirožeková A., Kotorová, Galko, Kozub, Česla, Končeková, Harabinová, Toporcer, Hajkovský
 • 26 učiteľov zapojených do realizácie aktivity

 

Kurz Riadenie kvality a manažment (pre riadiacich pracovníkov)

lektor: p.Václavík (ext.)

 • termíny konania školení: : jún, júl, august 2011
 • Perignáthová, Hanuliaková, Svitanová
 • 3 riadiaci pracovníci zapojení do realizácie aktivity

 

 • spolu 29 učiteľov zapojených do realizácie aktivity