Krajinársky a plavecký kurz v Štúrove

 

 

...fotky...

 

 V dňoch 13. - 17. júna sme absolvovali v Štúrove - v kúpeľnom komplexe Vadaš krajinársky a plavecký kurz. Absolvovali ho triedy I.A, I.B a II.A. Päť dní strávených neustále spolu sme sceľovali náš školský kolektív.

Čas strávený v krásnom prostredí nás inšpiroval každý deň k tvorbe výtvarných a fotografických prác. Striedanie plávania, kreslenia / maľby, fotografovania prinášalo každému dňu príjemný relax a učenie sa nových techník v plávaní i na papieri.

V strede týždňa sme navštívili susedný štát Maďarsko a spoznali sme históriu mesta Ostrihom i slávnu Katedrálu Panny Márie a sv. Adalberta. Z najvyššieho miesta kupoly baziliky sme si vychutnali pohľad blížiacej sa búrky nad mestom Ostrihom, Štúrovom  a riekou Dunaj.

Koniec týždňa priniesol spravodlivú únavu, no i zážitky spojené s pozitívnymi spomienkami na umelecko- športové  aktivity   v Štúrove.

Lenka Kancianová , Katarína Benková

Mgr. Katarína Timková