KOŽAŽ a účelové cvičenie

 

Žiaci prvého až tretieho ročníka sa v dňoch 24., 27. a 28.6.2016 zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia ako aj účelového cvičenia. Počas týchto dní žiaci strieľali zo strelných zbraní na strelnici v Zaľubici. Ďalej absolvovali zdravotnú prípravu vedenú profesionálnym záchranárom. Okrem toho absolvovali pobyt a pohyb v prírode, ktorého súčasťou bolo sledovanie prírodných úkazov a v neposlednom rade podstúpili vysokohorskú túru vo Vysokých Tatrách.

 

Mgr. Marián Lojek