Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Dňa 10.februára 2014 sa v našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy. Sedem študentov prvých, druhých a tretích ročníkov si pripravilo v spolupráci so svojimi pedagógmi Mgr. Evou Srokovou a PaedDr. Petrom Paľonderom pútavé slová  v podobe básní alebo prozaického textu. Niektorí recitátori zvládli svoj prednes menej úspešne, no tí jazykovo a rečnícky zručnejší sa umiestnili takto:

  • na 1. mieste sa umiestnila Patrícia Badovská z II.A triedy,
  • na druhom Kristína Zvalená z I.A triedy,
  • na treťom Romana Okresová z II.B triedy.

Všetkým úspešným blahoželáme a menované tri dievčatá postupujú aj na okresné kolo v Hviezdoslavovom Kubíne v Poprade.

Mgr. Eva Sroková

...fotky...