Historické postavy pre mesto Kežmarok

 

Škola dostala za úlohu namaľovať štyri postavy v životnej veľkosti na drevenú preglejku, ktoré predstavujú: Levočskú Bielu pani, Bardejovského kata, Čiernu pani- kľučiarku a Mešťana z Ľubovne. Tieto figuríny budú slúžiť ako atrakcia pre turistov, ktorí sa môžu na chvíľu stať jednou z týchto štyroch postáv.

Na realizácii tejto zákazky pracovali študenti 2.A triedy, odbor propagačné výtvarníctvo, pod vedením pedagóga Mgr. art Kamila Kozuba. Značnú časť práce nám zabrala príprava návrhov, o to jednoduchšia bola samostatná realizácia. Išlo o pomerne veľkoplošnú maľbu. Pracovali sme v malých skupinách a získali tak opäť nové skúsenosti.

 V budúcnosti by sme privítali zákazky podobného charakteru, keďže v praxi po škole sa s niečím takým určite stretneme a skúsenosti, ktoré sme pri tejto práci získali sa nám istotne zídu.  

                                                           Michaela Jendruščáková  II. ročník

...fotky...

...hotové postavy...