Exkurzia do múzea J.M. Petzvala v Spišskej Belej

Vyučovacia hodina predmetu TVF 1.ročníka odboru fotografický dizajn a niektorí žiaci z krúžku Galerijná pedagogika z 2.B triedy odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb sa 7.11.2013 vybrali do múzea Jozefa Maximilána Petzvala v Spišskej Belej pod vedením p.učiteľky Mgr. Nikoly Podolinskej.

Expozícia múzea žiakom chronologicky poukázala na prístroje a pomôcky najrozmanitejších typov z Petzvalových čias až po najnovšie ukážky fotografickej techniky. Videli i ukážky dnešných teleobjektívov a širokouhlých objektívov. V expozícii mohli vidieť aj veľké ateliérové fotografické prístroje, historické fotoaparáty, pozrieť sa cez cameru obscuru a iné ...

Návšteva múzea žiakom ponúkla sa dozvedieť nové informácie z histórie fotografie, ale i o velikánovi Jozefovi M.Petzvalovi, ktorý je obrovským prínosom pre zrod fotografie.

 

...fotky...

Spracovala: Mgr. Nikola Podolinská