Deň otvorených dverí

V stredu 12.12. sa otvorili brány Strednej umeleckej školy v Kežmarku širokej verejnosti, s cieľom predstaviť a prezentovať jednotlivé študijné odbory uchádzačom o štúdium.

V rámci tohto dňa sme sledovali prácu žiakov programu Propagačné výtvarníctvo, pracujúcich na kresbe figúry podľa živého modelu či vyrábajúcich šperky z kombinovaných materiálov.

Ďalej sme mali možnosť obdivovať ornamenty, vytvorené metódou voskovej batiky či rôzne zdobené tričká, ktorých prípravu zabezpečovali žiaci prvého ročníka programov Propagačné výtvarníctvo a Fotografický dizajn.

Vo fotografických ateliéroch školy pracovala skupina žiakov na tieňohre, úlohou ďalších bolo vytvoriť animácie s legopostavičkami či navrhnúť čo najzaujímavejšie PF v grafickom programe.

Žiaci programu Konzervátorstvo a reštaurátorstvo reštaurovali  vchodovú bránu a predvádzali svoje rezbárske a reštaurátorské umenie.

V priestoroch jedálne sme obdivovali divadelné umenie našich žiakov a maľbu Kežmarku s názvom Silueta času, na ktorej žiaci usilovne pracovali  počas celého dňa.

Táto streda bola pre všetkých príjemným vybočením z bežnej rutiny a zároveň výbornou možnosťou pre žiakov deviatych ročníkov utvoriť si predstavu o štúdiu na našej škole. Počas celého dňa boli uchádzačom a ich rodičom k dispozícii vedenie školy, výchovná poradkyňa a všetci učitelia.

 

...fotogaléria...

Krátke video, vytvorené našimi žiakmi, si môžete pozrieť tu:   ...video...

Zároveň si môžete pozrieť reportáž v archíve TV Poprad zo dňa 12.12.2018 tu: