Ďakovný list Spojenej školy v Bijacovciach našej škole za umelecké výtvarné stvárnenie priestorov Poľovnícko-lesníckeho múzea sv.Huberta

31.05.2018 21:43

Spojená škola v Bijacovciach, v zastúpení p.riad. Ing. Pavla Sedláka, vyjadrila srdečné poďakovanie našej Strednej umeleckej škole v Kežmarku  a osobitne žiačkam, ktoré sa na tejto akcii podieľali pod vedením  pani Mgr. Milady Kotorovej, za čo aj jej patrí veľká vďaka. Išlo o umelecké výtvarné stvárnenie priestorov Poľovnícko-lesníckeho múzea sv.Huberta.

 

...fotogaléria (fotky z múzea)...

 

ďakovný list: