Cezpoľný beh - školské kolo

...fotky...

Stredná  umelecká  škola,  Slavkovská 19,  Kežmarok

 

 C E Z P O Ľ  N Ý     B E H

školské   kolo

 

Termín :      4. október  2011      chlapci    +    dievčatá

Miesto :       lesopark   S E V E R ,  pri hoteli Štart

Účastníci :  z každej triedy sa zúčastnia 2 chlapci  a  2  dievčatá, podľa záujmu sa muhli zúčastniť aj viacerí

Disciplíny

dievčatá         - beh do 1200 m

chlapci           - beh  do 2000 m

Hlavný rozhodca :  Mgr. Toporcer Peter

Zapisovatelia a pomoc. rozhod. :  určení z radov  pretekárov

Časový rozpis      :

09,00 h – zraz všetkých pretekárov pre vrátnicou

09,15 h – kontrola účasti, presun do priest. štartu

10,45 h – predpokladaný štart dievčat

1,00 h – predpokladaný štart chlapcov

11,15 h – vyhodnotenie súťaže

11,30 h – ukončenie a presun späť

 

Ceny :  

1.cena:  vecná odmena

1. – 3. miesto:  diplom

 

Poznámka :  v rámci preteku sa uskutoční výber do školského družstva.              

 

Ing. Perignáthová  Marta

 riaditeľka školy

                  

VÝSLEDKOVÁ    LISTINA

 CEZPOĽNÝ  BEH (školské   kolo)

 

Podľa  plánu  uskutočnilo  sa   dňa    4. 10. 2011    školské kolo v cezpoľnom behu  v kategórií chlapcov  a dievčat. Do súťaže sa prihlásilo 21 chlapcov  a 8 dievčat  z  jednotlivých ročníkov a  tried.                                                                       

 

Konečné  poradie  :

Kategória :   ch l a p c i

 

 

 

čas

trieda

body

 1. miesto :

KNAPIK Michal

6:32 min.

3. B

21

 2. miesto :

HARENDARČÍK Silvester

6:49 min.

2. B

20

 3. miesto :

KAPUSTA Viktor

7:10 min.

4. A

19

 4. miesto :

KOŠČÁK Lukáš

7:16 min.

1. B

18

 5. miesto :

DUDLÁK Dušan

7:26 min.

1. B

17

 6. miesto :

KOKY Mário

7:38 min.

4. B

16

 7. miesto :

ŠVEJNOHA Dávid

7:44 min.

3. B

15

 8. miesto :

SLÁVIK Domino

7:55 min.

3. B

14

9. miesto :

HAJOVSKÝ Patrik

7:57 min.

1. A

13

10. miesto :

MIKOLAJČÍK Vlado

8:11 min.

3. B

12

11. miesto :

MELICH Dárius

8:18 min.

2. B

11

12. miesto :

HALČIN Boris

8:42 min

3. B

10

13. miesto :

VERNADRSKÝ Matej

8:48 min.

2. B

9

14. miesto :

ZEMKO Gabriel

10:50 min.

2. B

8

15. miesto :

PAVELČÁK Maroš

10:51 min.

2. B

7

16. miesto :

BESKYD Mikuláš     

12:16 min.

2. B

6

17. miesto :

HAVRÁNEK Dávid

12:17 min.

2. B

5

18. miesto :

ŠANTA Michal

diskv.

4. A

0

19. miesto :

CHEBAN Jakub

diskv.

3. B

0

20. miesto :

KACVINSKY Oliver

diskv.

4. A

0

21. miesto :

ŠICO Pavel  

diskv.

3. B

0

 

Za porušenie pravidiel atletiky a neskorý príchod na štart boli diskvalifikovaní žiaci   KACVINSKÝ, ŠANTA - 4. A a ŠICO, CHEBAN  -  3. B .

 

Kategória :  d i e v č a t á                                             

               

    čas trieda body

1. miesto

  LAPŠANSKÁ Eva

4:34 min.

4. A

8

2. miesto

THEISZOVÁ Adriána

4:35 min.

4. A

7

3. miesto

KUCOVÁ Ivana

4:42 min.

4. B

6

4. miesto

ŠUCHAŇOVÁ Ela

4:49 min.

1. A

5

5. miesto

KUČKOVSKÁ Stanislava

4:57 min.

3. A

4

 6. miesto

BIZUBOVÁ Zuzana

5:07 min.

3. A

3

7. miesto

BALÁŽOVÁ Michaela

5:24 min.

3. A

2

8. miesto

IĽČÁKOVÁ Jana

nedok.

3. A

0

 

V Kežmarku 4.10. 2011                             

                                                        

 Hlavný rozhodca

Mgr. Toporcer Peter