Cezpoľný beh (školské kolo)

Stredná  umelecká  škola,  Slavkovská 19,  Kežmarok

organizovala pre študentov SUŠ Kežmarok

C E Z P O Ľ  N Ý     B E H

školské   kolo
 
Termín :      27. september  2012      chlapci    +    dievčatá

Miesto :       lesopark   S E V E R ,  pri hoteli Štart

Účastníci :   z každej triedy sa zúčastnia chlapci  a  2  dievčatá, podľa záujmu sa môžu zúčastniť aj viacerí

Disciplíny :   dievčatá         - beh do 1200 m

                   chlapci           - beh  do 2000 m

 

Hlavný rozhodca :  Mgr. Toporcer Peter

Zapisovatelia a pomoc. rozhod. :   8 žiakov  - určení

 

Časový rozpis:        08,30 h – zraz všetkých pretekárov pred  vrátnicou,  kontrola účasti,

                             08,45 h – presun do priestoru  štartu

                             09,30 h – výdaj štartovných  čísiel, prehliadka trate, rozcvičenie                              

                             10,45 h – predpokladaný štart dievčat

                             11,00 h – predpokladaný štart chlapcov

                             11,15 h – vyhodnotenie súťaže

                             11,30 h – ukončenie a presun späť

 

Ceny :   1.cena  :  vecná odmena

             1. – 3. miesto :  diplom

 

Poznámka :  v rámci preteku sa uskutočnil výber do školského družstva.              

 

                                                              Ing. Perignáthová  Marta

                                                              riaditeľka školy

...fotky...

 

 

 

 

 

Stredná  umelecká  škola, Slavkovská 19,Kežmarok

VÝSLEDKOVÁ    LISTINA

CEZPOĽNÝ  BEH

školské   kolo

Podľa  plánu  uskutočnilo  sa   dňa    27.9. 2012    školské kolo v cezpoľnom behu  v kategórií chlapcov  a dievčat. Do súťaže sa pri- hlásilo 12 chlapcov  a  4  dievčatá  z  jednotlivých ročníkov a  tried.                                                                        

 

Konečné  poradie  :

 

Kategoria :   ch l a p c i                               čas          trieda        body

  1. miesto :   KOŠČÁK  Lukáš                 9:28 min.   2. B           12

  2. miesto :   HARENDARČÍK Silv.      11:16 min.   3. B           11

  3. miesto :   DUDLÁK  Dušan              11: 20 min.   2. B          10

  4. miesto :   VERNARSKÝ  Matej        12:18 min.   3. B            9

  5. miesto :   MELICH  Dárius                12:19 min.   3. B            8

  6. miesto :   HAVRÁNEK  Dávid          12:37 min.   3. B            7

  7. miesto :   TOMALA  Matej                12:39 min.   1. B            6

  8. miesto :   KRIŠŠÁK  Michal              13:00 min.   1. B            5

  9. miesto :   NEČAS  Jozef                     15:55 min.   1. B            4        

10. miesto :   PAVELČÁK  Maroš           19:01 min.   3. B            3

11. miesto :   MANCAL  Jakub                19:01 min.   3. A           2

12. miesto :   BESKYD  Mikuláš              19:01 min    3. B           1

 

Kategória :   d i e v č a t á                                                                                           

                                           

  1. miesto     KOČANOVÁ  Laura          8:09 min.       1. A          4

  2. miesto :   HUDAČEKOVÁ  Zuzana    8:15 min.       2. B          3

  3. miesto :   ŠUCHAŇOVÁ  Ela            8:16 min.       2. A         2

  4. miesto :   KURKUSZOVÁ  Mária       10:58 min.     1. A          1

 

  V Kežmarku  27.9. 2012                                                          

   

Spracoval                                                                                                                                                                                                     

                                                                                 Mgr. Toporcer  Peter

  (hlavný rozhodca)