Cena riaditeľky školy za najlepšiu maturitnú prácu

Sem môžete písať...

 

Stalo sa už tradíciou, že v rámci maturitných skúšok spomedzi všetkých prác v každom odbore komisia zostavená z odborníkov z praxe vyberá tú najlepšiu, ktorej autor získa cenu riaditeľky školy.

 

Spomedzi tých tohtoročných boli ocenené:

v študijnom odbore konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb

Fabián Berky a Patrik Michal Kahún – Príborník

komisiu tvorili:

Mgr. Maroš Semančík, Mgr.art. Marek Jarota, p. Moravská

 

v študijnom odbore propagačné výtvarníctvo

Lenka Regešová – Cyklus grafík

Tímea Oravcová – Cyklus plagátov

komisiu tvorili:

Akad. mal. Eva Končeková, Jana Kučkovská, Mgr. art. Marek Jarota

 

v študijnom odbore fotografický dizajn

Romana Okresová – Portrét

Branislav Šoltýs – Život a jeho zmysel

komisiu tvorili:

Jozef Česla st., Michal Petriľák, Mgr. art. Adela Piatniková

 

 

Všetkým oceneným blahoželáme.

 

Mgr. Zlatica Svitanová