Cena Múzea SNP pre Moniku Ferenčákovú

Dňa 9. júna 2016 som sa zúčastnila na vernisáži výstavy "Cesty za poznaním minulosti 2016" v Banskej Bystrici. Bola som pozvaná prebrať Cenu Múzea SNP, ktorú som získala za dve fotografie na témy "MÁM SEN" a "NIEKEDY MUSÍME NIEČO STRATIŤ, ABY SME SI TO ZAČALI VÁŽIŤ". Na vernisáži bolo vystavených 1997 výtvarných prác, pričom ocenené boli tri práce v troch kategóriách. Vernisáž bola spríjemnená veľmi krásnym hudobným predstavením. Prácu som robila pod vedením p.uč. Kotorovej.

Monika Ferenčáková