2013_01 Bývalý žiak na hodinách

   Absolvent  Strednej umeleckej školy v Kežmarku a absolvent odboru fotografia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave spestril hodiny fotografického dizajnu žiakom druhého a štvrtého ročníka. Prostredníctvom ukážok svojich prác vysvetlil vývoj svojej fotografickej tvorby, priblížil spôsob štúdia na vysokej škole a u štvrtákov prekonzultoval niekoľko ich vlastných prác.