Beseda "Tradície keltskej kultúry na Slovensku"

...fotky...

"Tradície keltskej kultúry na Slovensku" bola téma prednášky Mgr. Eleny Bekešovej, etnologičky Podtatranského múzea z Popradu, ktorú si vypočuli naši žiaci 18.2.2014.

Okrem zaujímavej prezentácie si mohli žiaci vyskúšať tkanie na hrebeňoch, vidieť šperky z čias Keltov....


Ing. Marta Perignáthová