Beseda so zástupcom náčelníka Mestskej polície

Dňa 6.11.2018 sa uskutočnila beseda so zástupcom náčelníka Mestskej polície, p. Kušnirákom pre žiakov I.A triedy. Témou besedy bolo užívanie a prechovávanie drog a následky s tým spojené. Ďalšou témou bola kriminalita mládeže a s ňou spojené správanie a používanie alkoholických nápojov mladistvými. Spomenul tiež riziká spojené s prácou v zahraničí, moderným otrokárstvom a obchodovanie s ľuďmi. Na záver sa žiaci zapojili do diskusie.

Mgr. Vladimír Reznický