Beh Ľubicou

Len po niečo viac ako týždni od uplynutia úspešnej reprezentácie našich žiakov v cezpoľnom behu na Štarte v Kežmarku, máme tú česť, aby sme sa s radosťou podelili o ďalší úspech.

Hneď na ďalšom športovom  podujatí v poradí, sme opäť získali ocenenie. Presnejšie, na každoročne sa konanom „Behu Ľubicou“ Braňo Šoltýs s plným nasadením z 2.B triedy vybojoval vo svojej kategórii bronz, čím sa umiestnil na treťom mieste.

K postaveniu sa na stupeň víťazov, veľa nechýbalo ani Ele Šuchaňovej z 3.A triedy, ktorej patrí i keď neobľúbená zemiakova medaila znamenajúca štvrté miesto v kategórii žien.

Všetkým reprezentantom prajeme, aby naďalej inklinovali k športu, a takto k sebe pritiahli budúcich nadšencov tohto zdraviu prospešného vyžitia.