Beh Ľubicou - XVI. ročník

Dňa 12.10.2012  sa žiaci našej školy opäť zúčastnili ďalšieho ročníka  Behu Ľubicou.

Školu reprezentovali žiaci  :

 

                                                                                                   umiestnenie

kategória  dievčat :  žiačky roč. nar. :  97-99

                   

                                     Kočanová Laura                                      2. miesto

 

kategória dievčat :   dorastenky

 

                                      Hudačeková Zuzana                               2. miesto

                                      Mayerová  Nikola                                   3. miesto

                                      Šuchaňová  Ela                                       4. miesto

                                      Slavkovská Eva                                      6. miesto

 

Kategória  chlapcov :  dorastenci

 

                                      Dudlák Dušan                                         5. miesto

                                      Vernarský Matej                                     7. miesto

                                      Harendarčík Silvester                              8. miesto

                                      Tomala Matej                                          9. miesto

                                      Hajovský Patrik                                     10. miesto

 

 

...fotky...

 

 

 

                                                                                        Mgr. Toporcer Peter

                                                                                               učiteľ TV

 

                      

Stredná  umelecká  škola, Slavkovská 19, Kežmarok

 

                

                P  O  Ď  A K O V A N  I  E

 

 

 

           Dňa   5. 10. 2012,    nás  vzorne  reprezentovali   na  okresných majstrovstvách stredných škôl v cezpoľnom behu  a behu Ľubicou    dňa 12.10.2012   títo žiaci školy :

 

                 

                  HARENDARČÍK  Silvester                  3.B

                  KOŠČÁK  Lukáš                                2.B

                  DUDLÁK  Dušan                               2.B                

                  VERNARSKÝ  Matej                          2.B

                  HUDAČEKOVÁ  Zuzana                     2.B

                  KOČANOVÁ  Laura                           1.A

                  SLAVKOVSKÁ  Eva                            2.A

                  ŠUCHÁŇOVÁ  Ela                             2.A

                  MAYEROVÁ  Nikola                          2.A

 

                                                                       

 

 

 Všetkým      ď a k u j e m    a     vyslovujem

                              

 p o c h v a l u   !

 

 

Prajem Vám mnoho ďalších športových úspechov !

 

 

 Ing. Marta  Perignáthová

riaditeľka   školy