2016_12_Anjel Vianoc

Blahoželám k 1. miestu v súťaži Anjel Vianoc Romane Kupčíkovej pod vedením Mgr. Zuzany Girgášovej za prácu „Anjel tradícií“.

 

Rovnako blahoželám aj žiakom, ktorí sa umiestnili na 3. mieste, a to:

Filipovi Šimonovi za prácu s názvom „Detskými očami“ pod vedením Mgr. Kataríny Timkovej

Kataríne Tupej za prácu s názvom „Zabudnutý“ pod vedením Mgr. Kataríny Timkovej

Lenke Barišovej za prácu s názvom „Dobrý deň, pútnici.“ pod vedením Mgr. Milady Kotorovej

Monike Ferenčákovej za prácu s názvom „Miroslav Válek: Zima“ pod vedením Mgr. Milady Kotorovej

 

Všetkým žiakom i vyučujúcim, ktorí sa zúčastnili súťaže ďakujem a oceneným ešte raz blahoželám a teším sa z úspechu.

Ing. Marta Perignáthová

riaditeľka školy