3.číslo občasníka ČOSi

3. číslo nášho občasníka ČOSi nájdete ...TU... (v  *.pdf formáte)