EĽRO

V dňoch 6. až 8. júla 2018 sa v našom meste uskutočnil 28. ročník festivalu Európske ľudové remeslo. Naša škola sa každoročne zúčastňuje tohto festivalu, a to predajom žiackych prác v stánku, predvázaním remesiel, ale i prípravou tvorivých dielní pre deti. Tento rok si za pomoci našich žiakov a pedagógov deti zdobili maľbou tričká, maľovali obrázky na sklo, na kamene, nechali si na tvárach pristáť motýlikov, tygríkov, spidermanov...

A keďže bol tento ročník venovaný krajčírstvu, návštevníci mali možnosť vidieť tvorbu našich žiakov textilných odborov počas módnej prehliadky na hradnom nádvorí, kde žiaci predviedli rôzne historické i scénické kostýmy.

...fotogaléria...

 

Ing. Denisa Mačáková

Mgr. Zlatica Svitanová

 

 


Poďakovanie
 
Dakujem všetkým kolegyniam, kolegom aj žiakom za aktívnu účasť na festivale EĽRO. Veľmi si to cením.
 
Ing. Marta Perignáthová