2018_05 Maturita

 obhajoby maturitných prác


...fotogaléria...


ústna časť maturitnej skúšky


...fotogaléria...


slávnostné vyraďovanie absolventov


...fotogaléria...