2017_10 Príspevok v Kežmarských novinách o akadémii k 20.výročiu

V Kežmarských novinách 11/2017 bol uverejnený článok o našej akadémii k 20.výročiu založenia našej Strednej umeleckej školy.

Článok si môžete prečítať na strane 19 pod názvom "Dlhá cetsa ovenčená úspechmi".

JPG formát článku si môžete prečítať  ...TU...